Varena jodirana so

Šta je kuhinjska varena jodirana so? Iako kuhinjsku so mnogi ubrajaju u začine, ona nije začin u pravom smislu te riječi već mineral koji upotrebljavamo za poboljšanje ukusa jela i konzerviranjem namirnica (voća, povrća, mesa, sira itd). Kuhinjska so je glavni izvor jona Na+ i Cl- za ljude i životinje. Joni Na+ imaju ključnu ulogu u mnogim fiziološkim procesima od održanja stalnog krvnog pritiska pa do održanja djelatnosti nervnog sistema. Zato je unošenje kuhinjske soli neophodno za život. Dnevne potrebe za soli iznose oko 50 mg, ali u današnjim uslovima potrebne su i nekoliko puta veće količine unosa soli (2-3g dnevno).