So za posipanje puteva

Hemijski topitelji, odnosno soli, su materijali koji usljed svojih fizičko-hemijskih osobina posjeduju mogućnost da smanjuju temperaturu zamrzavanja vode, te da snijeg i led otapaju na temperaturama nižim od temperature zamrzavanja vode. Postoji čitav niz soli sa ovim učinkom, ali zbog ekoloških i ekonosmkih razloga primjenjuju se uglavnom hloridi i to: NaCl, CaCl2 i MgCl2.