So za omekšavanje vode

TABLETIRANA SO jesu tablete natrijum hlorida (NaCl). Tabletirana so se proizvodi od nejodirane, ekstrafine, rekristalizovane soli visokog stepena čistoće koja se primjenjuje za regeneraciju ph neutralnih jonoizmjenjivačkih masa. Regeneracija jonoizmenjivačke smole vrši se prolaskom sonog rastvora kroz smolu zasićenu Ca2+ i Mg2+ jonima. Potapanjem sitne soli u vodu dobija se rastvor prevelike koncentracije što rezultuje neravnomjernu regeneraciju smole odnosno neopravdano povećanje potrošnje soli i zagađenje otpadnih voda. Potapanjem tabletirane soli u vodu dobija se soni rastvor odgovarajuće koncentracije. Naime, rastvorljivost soli u obliku tableta višestruko je smanjena u odnosu na sitnu so, što omogućava ravnomjernu i postepenu zamjenu jona Ca2+ i Mg2+ jonima Na+ prolaskom sonog rastvora kroz smolu. Na taj način se poboljšava kvalitet regeneracije jonoizmenjivačke smole i sprečava ” trovanje” smole, kako nečistoćama uvijek prisutnim u rinfuznoj industrijskoj soli, tako i nekontrolisanom prevelikom koncentracijom Na+ jona iz sonog rastvora.