So za ishranu divljači

Životinje koje uzimaju so za divljač formiraju bolji rast rogova i papaka.So i voda su potrebni za pravilnu razmenu materija, a njihov poremećen odnos se negativno odražava na rast, razvoj i opste funkcionisanje. Stočna so sadrži i jod, koji je na našim prostorima deficitaran. So je potrebna divljim životinjama tokom cele godine, a naročito zimi.