Morska so

Kuhinjska morska jodirana so, dobija se iz mora, isparavanjem morske vode u prostranim plitkim bazenima, odnosno industrijski u vakumskoj isparivačkoj stanici.Pomoću sunca i vjetra dolazi do isparavanja morske vode i do povećanja koncentracije. Tada se počinju taložiti neke soli koje se nalaze u moru. Najprije se istaloži kalcijev karbonat (CaCo), a zatim se istaloži gips (ca SO4.2H2O). Tokom samog postupka procesa kristalizacije pazi se na koncentraciju ugušćene morske vode kako se ne bi na natrijev hlorid istaložile i neke druge soli, kao što su magnezijeve soli u većoj količini koje bi joj dale gorčinu. Međutim, male količine magnezijevih i kalijevih soli poboljšavaju ukus morske soli i daju joj veću slanoću, pa je u prehrani potrebno uzeti manje morske nego kamene soli što joj svakako daje prednost pred kamenom soli. Količina soli koju unosimo ovisi o individualnim prehrambenim navikama. Kuhinjska morska so uz NaCl sadrži i soli magnezijuma, kalijuma, kalcijuma i još mnogo drugih u manjim količinama. Sve su te soli preko potrebne za život i rast organizma. Njihov nedostatak može izazavati teške bolesti. Kuhinjska morska so obogaćena jodom nezamjenljiv je izvor minerala u ljudskom organizmu.